slider2

Ny tagkonstruktion på"Laden"i sabro

Esøjvj 50,Sabro
 
billede 2 eshjvej 50
 
billede 4 eshjvej 50
 
billede 5 eshjvej 50
 
billede 6 eshjvej 50